Websites en Artikelen Optimaliseren voor Google Scholar

Vaak publiceren medewerkers van universiteiten, overheden en onderzoeksbureaus wetenschappelijke artikelen op het internet in pdf formaat. Voor deze groep professionals is het belangrijk dat artikelen goed worden gevonden in wetenschappelijke zoekmachines, zoals Google Scholar,PubMedIEEE Explore en SciPlore.

Google Scholar (Google Wetenschap) is de wetenschappelijke zoekmachine van Google sinds 2005. Over de jaren heeft Google wetenschappelijke artikelen geïndexeerd, zoals: proefschriften, boeken, presentaties, samenvattingen en artikelen van academische uitgeverijen, professionele organisaties, universiteiten en andere wetenschappelijk organisaties.

Met de komst van Google Universal Search worden ook zoekresultaten van Google Scholar getoond in de zoekresultaten van Google.nl. De mogelijkheden voor onderzoekers om hun artikelen bij een groter publiek onder de aandacht te brengen worden hierdoor sterk uitgebreid.

De afbeelding hieronder laat zien dat Google.nl voor sommige zoektermen ook resultaten importeert uit Google Scholar.

Afbeelding 1: Google Scholar resultaten in de 'normale' zoekresultaten van Google

Google Scholar resultaten in Google

De resultaten in het rode kader die boven de gewone zoekresultaten van Google.nl staan, zijn de eerste drie resultaten in Google Scholar voor de zoekterm ‘adhd treatment’. Om maximaal te profiteren van bezoekers via Universal Search is het dus van belang dat een artikel in de top 3 eindigt voor een zoekterm in Google Scholar.

Academic Search Engine Optimization

Het doel van ASEO is niet het spammen van wetenschappelijke zoekmachines [1] met artikelen over medicatie voor zwellende lichaamsdelen, maar om ervoor te zorgen dat artikelen op een goede manier geïndexeerd worden en dat artikelen eenvoudig terug gevonden kunnen worden door de doelgroep (wetenschappers). Jöran Beel en Béla Gipp verwoorden dit als volgt:

Academic Search Engine Optimization (ASEO) is about the creation, publication and modification of scholarly literature in a way that makes it easier for academic search engines to both crawl and index its content” [2]

Waarom is ASEO nodig? Google Scholar is zeer kieskeurig als het gaat om indexeren van wetenschappelijke artikelen. Het komt regelmatig voor dat Scholar niet alle artikelen indexeert, ook al worden artikelen op hetzelfde domein gepubliceerd of zelfs op dezelfde webpagina. Daarnaast hecht Scholar veel waarde aan de titel en auteur van een artikel en nauwelijks aan de tekst in een artikel. Hierdoor is het lastiger voor studenten en onderzoekers om artikelen terug te vinden. ASEO richt zich daarom op:

 1. Het correct laten indexeren van een wetenschappelijk artikel door Google Scholar
 2. Het doen van keyword research voor titels van artikelen om de doelgroep beter te bereiken
 3. Het categoriseren, structureren en optimaliseren van samenvattingspagina’s voor Google.nl. Een universiteit kan bijvoorbeeld een directory met wetenschappelijke artikelen maken op de website van de universiteit.

Zoekmachineoptimalisatie tips voor Google Scholar

Het optimaliseren van artikelen voor Google Scholar werkt anders dan het optimaliseren van een website voor Google. Dit komt omdat Google Scholar andere ranking en index factoren gebruikt dan de gewone zoekmachine van Google. Hieronder volgen een aantal zoekmachineoptimalisatie tips voor Google Scholar.

Indexeren van Wetenschappelijke Artikelen

Google indexeert normaalgesproken alle pagina’s en websites die het kan vinden. Dit geldt echter niet voor Google’s wetenschappelijke zoekmachine. Google Scholar indexeert alleen artikelen die aan bepaalde voorwaarden voldoen en kan beschouwd worden als een ‘invitation based search engine’. Google Scholar indexeert:

 1. Wetenschappelijke artikelen van uitgevers die een samenwerkingsverband hebben met Google Scholar (bijvoorbeeld IEEE).
 2. Wetenschappelijke artikelen die gepubliceerd zijn op een website die door Google Scholar gecrawled wordt. Een universiteit, onderzoeksinstelling of bibliotheek kan een website aanmelden voor Google Scholar om ervoor te zorgen dat de artikelen geïndexeerd worden.
 3. Indexeert artikelen die geciteerd worden door andere artikelen die reeds geïndexeerd zijn door Google Scholar. Of een artikel daadwerkelijk geïndexeerd wordt, hangt af van de autoriteit van de schrijver en het artikel waarin het citaat staat. Hoe meer artikelen een schrijver in Google Scholar heeft en hoe meer zijn artikelen worden geciteerd door andere onderzoekers, des te hoger de autoriteit.
 4. Google Scholar indexeert wetenschappelijke artikelen met een correcte (wetenschappelijke) opmaak. Gebruik dus duidelijk herkenbare kopjes als: ‘Samenvatting’.‘Inleiding’, ‘Resultaten’,’Conclusies’ ‘Referenties’ e.d.

Google Scholar Ranking Factoren

In een aantal studies hebben Jöran Beel en Béla Gipp onderzoek gedaan naar de Ranking Algoritme van Google Scholar [3,4,5]. De artikelen kun je hier vinden:

 1. Google Scholar's Ranking Algorithm: An Introductory Overview (pdf)
 2. Google Scholar's Ranking Algorithm - The Impact of Citation Counts (pdf)
 3. Google Scholar's Ranking Algorithm - The Impact of Articles' Age (pdf)

Uit deze artikelen komen een aantal interessante punten naar voren. Hieronder bespreek ik de resultaten en onder iedere bevinding heb ik mijn eigen commentaar gezet:

Citaties
Google Scholar hecht veel waarde aan het aantal keer dat een artikel wordt geciteerd door andere artikelen. Je kunt het aantal citaties van een artikel vergelijken met Citation Rank van Google Maps. Hieronder een aantal tips:

 • Zorg dat de lijst met referenties de juiste wetenschappelijke notaties bevatten: Auteur, (Jaartal Publicatie), Titel, Tijdschrift. De kans bestaat dat citaties met fouten erin niet goed worden geteld. 
 • Citeer andere relevante artikelen die nog niet geindexeerd zijn door  van dezelfde auteur, vakgroep of universiteit en neem ze op in de referenties van een nieuw artikel.

Auteurs en Tijdschriften
Google Scholar hecht veel waarde aan auteursnamen en namen van (wetenschappelijke) tijdschriften. Hoe meer artikelen een auteur heeft geschreven over een bepaald onderwerp, des te hoger de ranking van zijn artikelen voor zoektermen die gerelateerd zijn aan dat onderwerp. De naam van de auteur wordt zodoende een autoriteit (in de ogen van Google) voor het onderwerp waar hij over schrijft. Dit gebeurt alleen wanneer zijn artikelen ook daadwerkelijk door anderen geciteerd worden.

Hetzelfde principe geldt voor wetenschappelijke tijdschriften. Google hecht meer waarde aan een artikel (en de bronnen in het artikel!) wanneer deze gepubliceerd wordt in een toonaangevend wetenschappelijk tijdschrift, zoals Nature of de American Journal for Psychiatry, dan wanneer het artikel in een lokaal onderzoekskrantje wordt gepubliceerd.

 • Om ervoor te zorgen dat een artikel opgenomen wordt in Google Scholar is het van belang om een (eerste of tweede) auteur te hebben die reeds bekend is bij Google Scholar, het artikel in een gerenommeerd tijdschrift te krijgen of door het artikel te plaatsen op een website die vaak gecrawled wordt door Google Scholar.

Titels van Artikelen
Google Scholar hecht veel waarde aan de woorden in de Title van het document.
Wanneer je in Google Scholar gaat zoeken, zie je dat bijna alle artikelen de zoekwoorden in de titel van de pdf hebben staan.

 • Zorg dat je pdf artikel een pakkende title heeft met passende zoektermen. Kies bijvoorbeeld voor 'ADHD' in plaats van 'Attention Deficit Hyperactivity Order' omdat op de eerste term veel vaker gezocht wordt (zie afbeelding hieronder).

  figuur 2: Resultaten Adwords Keyword Tool

  Adwords keyword tool resultaten

  Ga echter niet de boel forceren door krampachtig te proberen om zoveel mogelijk zoektermen in de title te stoppen, want dit werkt averechts. Gebruik tools, zoals de Adwords tool, om te onderzoeken welke zoektermen populair en relevant zijn voor jouw artikel. Let op: de Adwords tool geeft indicaties over hoe vaak op een woord is gezocht in Google, niet in Google Scholar. Toch kan de informatie van deze tool gebruikt worden om keuzes te maken tussen twee termen (zoals in het 'ADHD' voorbeeld hierboven). Lees meer informatie over het gebruik van keyword research tools.
 • Google Scholar let nauwelijks op synoniemen. Scholar ziet bijvoorbeeld niet dat ADHD en Attention Deficit Hyperactivity Disorder exact hetzelfde betekenen. Wees dus zeer zorgvuldig bij het formuleren van een goede titel voor je artikel!
 • Lees meer tips over het optimaliseren van pdf-documenten.

Optimaliseren van samenvattingspagina’s / parent pages

Een samenvattingspagina of ‘parent page’ is de webpagina waarop een samenvatting staat van het artikel, de auteur en het tijdschrift met een link naar het volledige artikel in de vorm van een PDF document. Zie een voorbeeld.

Deze pagina’s worden geïndexeerd door Google en toegevoegd aan de normale zoekresultaten Google.nl. Dit is handig omdat wetenschappers, studenten en/of onderzoekers niet alleen gebruik maken van wetenschappelijke zoekmachines, maar ook gebruik maken van Google.nl om artikelen te vinden. Het is dus goed mogelijk om relevante bezoekers aan te trekken met deze parent pages. Hieronder enkele tips:

 • De ranking van parent pages wordt bepaald door de ranking factoren van Google, niet Google Scholar.
 • Een goede website structuur is van groot belang. Dit kan door middel van een goed gestructureerde artikelendirectory.
 • Stop een link in het PDF artikel naar de parent page van dat artikel, zodat dit bijdraagt aan een goede ranking van de parent page. Dit helpt ook lezers van het artikel om snel te achterhalen waar een artikel vandaan komt. Wanneer de bron bekend is van een artikel, kan de lezer kijken of dezelfde auteur nog meer artikelen heeft geschreven en online gepubliceerd.

Voorbeeld
Wanneer je onderstaande afbeelding bekijkt, zie je dat de informatie in de rode kaders is geïmporteerd uit Google Scholar. De drie bovenste resultaten in het grote rode kader zijn de eerste drie zoekresultaten uit Google Scholar. Het is dus van belang om minimaal in de top 3 van Google Scholar te komen met een artikel om extra bezoekers te krijgen uit Google Universal Search. 

Afbeelding 3: Parent page en artikel in Google zoekresultaten

parent page en pdf artikel in Google Universal Search

In bovestaand voorbeeld zie je zowel de PDF als de parent page. Met twee zoekresultaten in de top 10 is de kans groot dat één van de pagina's bezocht wordt. Je ziet ook dat de metadata Title niet geoptimaliseerd is bij het PDF resultaat. Google heeft het eerste woord van het document ('Population' van 'Population Bulletin') geselecteerd. Dit terwijl de echte titel van het document 'Controlling Infectious Diseases' is.

Afsluitend

ASEO is erop gericht om artikelen goed door Google Scholar (en andere wetenschappelijke zoekmachines) te laten indexeren en meer relevante bezoekers aan te trekken door gebruik te maken van keyword research tools en parent pages van artikelen. Google Scholar is zeer kritisch als het gaat om indexeren van artikelen. Artikelen die niet geïndexeerd of gevonden kunnen worden, zullen minder (snel) citaties krijgen van andere artikelen. Hoe minder citaties een artikel heeft des te geringer de kans dat een artikel geïndexeerd zal worden. In dit artikel zijn een aantal strategieën genoemd om artikelen te laten indexeren en om artikelen te optimaliseren voor het juiste publiek.

Universiteiten, onderzoeksinstellingen, overheidsinstellingen en/of bibliotheken die meer SEO advies willen over Google Scholar kunnen contact opnemen met Insyde.

Referenties

[1] Jöran Beel and Bela Gipp. Academic Search Engine Spam and Google Scholar's Resilience Against It

[2] Jöran Beel, Bela Gipp, and Erik Wilde. Academic Search Engine Optimization (ASEO): Optimizing Scholarly Literature for Google Scholar and Co. Journal of Scholarly Publishing, 41(2), January 2010. (artikel bestellen via: http://utpjournals.metapress.com/content/1g745112502611pq/ of bekijk de preprint versie op: http://www.sciplore.org/publications/2010-ASEO--preprint.pdf)

[3] Jöran Beel and Bela Gipp. Google Scholar's Ranking Algorithm: The Impact of Citation Counts (An Empirical Study). In André Flory and Martine Collard, editors, Proceedings of the 3rd IEEE International Conference on Research Challenges in Information Science (RCIS'09), pages 439–446, Fez (Morocco), April 2009. IEEE. doi: 10.1109/RCIS.2009.5089308. ISBN 978-1-4244-2865-6.

[4] Jöran Beel and Bela Gipp. Google Scholar's Ranking Algorithm: An Introductory Overview. In Birger Larsen and Jacqueline Leta, editors, Proceedings of the 12th International Conference on Scientometrics and Informetrics (ISSI'09), volume 1, pages 230–241, Rio de Janeiro (Brazil), July 2009. International Society for Scientometrics and Informetrics. ISSN 2175-1935.

[5] Jöran Beel and Bela Gipp. Google Scholar's Ranking Algorithm: The Impact of Articles' Age (An Empirical Study). In Shahram Latifi, editor, Proceedings of the 6th International Conference on Information Technology: New Generations (ITNG'09), pages 160–164, Las Vegas (USA), April 2009. IEEE. doi: 10.1109/ITNG.2009.317.

Geschreven door Bert van Heerde

SEO specialist

Blijf up-to-date en ontvang updates in je mailbox

Lees ook deze interessante blogs

Totaalpakket: grondig renoveren website, inclusief teksten en beelden

Het besluit is genomen: je wilt een nieuwe website voor je bedrijf. Dit besluit is meteen de startpunt van een reeks volgende beslissingen. Wat te doen met de content – foto’s en teksten – op de huidige site? Passen deze nog bij de nieuwe weg die je in wilt slaan? Of doen deze juist afbreuk aan de nieuwe website en de communicatieboodschap die je wilt uitdragen? En wat als nieuwe teksten nodig zijn: zelf schrijven of iemand anders? En zo ja, wie dan? Oftewel: keuzes,...

SEO mythes

SEO mythes: wat is waarheid en wat is fictie?

SEO is een vakgebied waarin veel verhalen rondgaan over wat wel en niet werkt. SEO is dan ook een vakgebied met een continu veranderend landschap. De technologie achter websites wordt continue verbeterd, zoekmachines worden steeds slimmer en zoekmachinegebruikers worden steeds beter bediend. In dit artikel zullen we een aantal SEO-misverstanden behandelen.

Long tail SEO

Long Tail SEO: proces van de lange adem

Long Tail, een SEO-strategie die vaak wordt vergeten of niet wordt toegepast. Een gemiste kans! Long Tail is perfect ter aanvulling van je huidige Short Tail SEO-strategie. In dit artikel leg ik uit wat Long Tail zoekwoorden zijn, wat het je kan opleveren en beschrijf ik het proces van een Long Tail SEO-strategie.